neljapäev, 2. november 2017

8. IT proff...?

Ülesanne: Kirjuta lühike kokkuvõtlik iseloomustus IT profi kohta Eestis aastal 2017 (vajalikud eeldused, omadused ja oskused).
__________________________________________________________________________

Nagu väidavad asjatundjad eki.ee-s, siis tähendab professionaalne elukutselist, argikeeles ka meisterlikku. Juba peale vaadates on näha, et keeleteadlaste selgitus pole just kõige loogilisem - eks elukutseline peakski olema meisterlik, mitte siis professionaalne professionaal. 

Küsimusi tekitab, mis vahe on eeldustel ja omadustel? Omadused on ju ka eeldused või võiksid lihtsustamise mõttes olla. Minu vaatenurgast vaadatuna on tegemist kattuvate mõistetega. Aga rääkides reaalsest elust, võib kõike leida - omadusi võib olla rohkem, kui eeldusi, aga ka vastupidi. 

Samuti ei tahaks ma olla nõus väitega, et "tõelist proffi iseloomustab lisaks puhttehnilisele pagasile ka oskus seda kohale viia". Iseasi muidugi, kui väite esitaja on soovinud eristada lihtsalt proffi ja tõelist proffi. Teisest küljest, mis jääb tõelisest profist järele, kui on olemas ainult üks pool - oskus kohale viia? Kindlasti mitte lihtsalt proff. 

Oskus kohale viia on kahtlemata oluline, kuid eelkõige siis, kui tegemist on õpetaja või õppejõuga. Selleks ei piisa ainult rääkimisest (suu või käte liigutmisest). Oskus kohale viia tähendab ka tähelepanu hoidmist, huvi tekitamist ning mis kõige tähtsam - oskust väljenduda lihtsalt ja arusaadavalt (sealjuures kasuta ka ametialast sõnavara). 

Oskus on seejuures mõiste, mille tähendus on aja jooksul muutunud. Kui kunagi valdas haritud inimene paari võõrkeelt, siis nüüd on hoopis teised oskused vajalikud. Üks nõukaaja luuletaja on öelnud, et mitte oskus pole oluline, vaid oskus korstnasse kirjutada. Tänapäeva laiendatuna võiks öelda, et jokk on oluline. 

Keskendudes IT profile, siis tänasel päeval ootaks, et tegemist on inimesega, kellel on mitmekülgne IT-alane haridus ja kes täiendab end erialaselt ehk on erialaselt ajaga kaasaskäiv. Miks ma eelistan akadeemilist haridust? Sest proff peaks olema kursis, mida tema erialal koolis (veel parem, kui ka teistes koolides) õpetatakse. 

Professionaal on võimeline oma tööst ja ainest teistele arusaadavalt rääkida. Kui selline inimene töötab õpetajana, siis oskab ta oma ainet edasi anda nii, et see oleks kõigile arusaadav, sealjuures ka riigikeeles. Järgnev küsimus läheb küll natuke kõrvale, aga kui paljudel õppejõududel on üldse pedagoogiline haridus?

Kui IT proff puutub kokku teiste inimestega, siis ootaks temalt samasugust viisakust nagu igalt teiselt haritud inimeselt. Kuna paljude aravates on tegemist eriti kõrgelt hinnatud oskusteavet valdava inimesega, siis võiksid ka ta isikuomadused olla selle võrra kõrgemal tasemel.

And last but not least, IT profi erialaseks soenguks on pikka aega peetud hobusesaba, mida millegipärast nimetatakse pikaks patsiks. Pean tunnistama, et vaatamata õpingutele IT Kolledžis on pikkade juuste seos IT-ga jäänud mulle endiselt ebaselgeks. Nagu ka see, mida peaksid tegema need, kellel juuksed ei kasva või puuduvad sootuks.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar